Tumblelog by Soup.io
 • BHANGRAHITS
 • derdritte
 • whatever
 • derreisende
 • tomkalkus
 • hairinmy
 • brightbyte
 • hanmae
 • antifuchs
 • ylem235
 • dreamer
 • mediajorge
 • parag
 • 1kcsmiles
 • alxmb
 • sb77
 • knecht
 • Backhandzeus
 • hothou
 • stupidbob307
 • DianeBourque
 • ajcinkdzet
 • katasta
 • beatcruiser
 • gafhptva
 • velocityzen
 • PanOdMuzyki
 • callmeve
 • fog
 • djmisscloud
 • scarlettraces
 • Rumpellmanns
 • vx
 • arsenico
 • wing
 • allerlei
 • scrunda
 • worm23
 • toni-ericsson
 • victoria
 • zdychaj
 • modernromantics
 • wish
 • Rollo
 • erem
 • Phoenixbird
 • m68k
 • plazzmm
 • mhariclaire
 • usexything
 • sovielsand
 • tannoy
 • mihau
 • testbm
 • Indaiina
 • coversongs
 • fuadklc
 • krisstefur
 • loyyya
 • kubaf
 • wytukaze
 • cigarettebreak
 • karabinier
 • wizm
 • nickelodeon
 • spartanmoving
 • hellspawn
 • Ewels
 • bouquets
 • cynamon
 • Otherside
 • 18alexa18
 • h0ngzaii
 • paluszki
 • ciciak
 • leksandra
 • lovebeautiful
 • guyver
 • theone1
 • deklaracjemilosci
 • dirtymind
 • crux
 • sparkspur
 • immobilier
 • snoopybox
 • hirepersonalinjurylawyer
 • kaseyriv
 • fuzzylogic
 • melonball
 • weercheer
 • elpollodiablo
 • Trucktown
 • SassyReader
 • ChocoWatch
 • GreenFollower
 • satta
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

4297 2d59
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaszydera szydera
3408 aa5d 500

barretoart:

Experiemental photography 
Painting with the light of the moon

Reposted fromerial erial viaoll oll
2962 80bb
Reposted fromerial erial viaoll oll
3569 d883
Reposted fromtwojgloswmojejglowie twojgloswmojejglowie viaoll oll

Photographs of Bath, England x

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaoll oll

September 21 2018

September 19 2018

Nie żałuje rzeczy, które zrobiłem źle. Żałuje dobrych rzeczy, które zrobiłem dla nieodpowiednich ludzi.
— Wyrafinowany Gentleman
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
"Listopad cmentarz pusty
deszczu zimna lura
- to straszne - ktoś mówi
przestać kochać zmarłego dlatego że umarł" — 
— ks. Jan Twardowski

September 18 2018

4087 db39 500
Reposted fromfungi fungi viaraven raven

September 17 2018

September 16 2018

Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viakateistrue kateistrue
4004 5426 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko
Reposted fromnordern nordern viaPoranny Poranny
8520 23fa 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaclifford clifford
Reposted fromTullfrog Tullfrog viamoepi moepi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl