Tumblelog by Soup.io
 • BHANGRAHITS
 • derdritte
 • whatever
 • derreisende
 • tomkalkus
 • hairinmy
 • brightbyte
 • hanmae
 • antifuchs
 • ylem235
 • dreamer
 • mediajorge
 • parag
 • 1kcsmiles
 • alxmb
 • sb77
 • knecht
 • Backhandzeus
 • hothou
 • stupidbob307
 • DianeBourque
 • ajcinkdzet
 • katasta
 • beatcruiser
 • gafhptva
 • velocityzen
 • PanOdMuzyki
 • callmeve
 • fog
 • djmisscloud
 • scarlettraces
 • Rumpellmanns
 • vx
 • arsenico
 • wing
 • allerlei
 • scrunda
 • worm23
 • toni-ericsson
 • victoria
 • zdychaj
 • modernromantics
 • wish
 • Rollo
 • erem
 • Phoenixbird
 • m68k
 • plazzmm
 • mhariclaire
 • usexything
 • sovielsand
 • tannoy
 • mihau
 • testbm
 • Indaiina
 • coversongs
 • fuadklc
 • krisstefur
 • loyyya
 • kubaf
 • wytukaze
 • cigarettebreak
 • karabinier
 • wizm
 • nickelodeon
 • spartanmoving
 • hellspawn
 • Ewels
 • bouquets
 • cynamon
 • Otherside
 • 18alexa18
 • h0ngzaii
 • paluszki
 • ciciak
 • leksandra
 • lovebeautiful
 • guyver
 • theone1
 • deklaracjemilosci
 • dirtymind
 • crux
 • sparkspur
 • immobilier
 • snoopybox
 • hirepersonalinjurylawyer
 • kaseyriv
 • fuzzylogic
 • melonball
 • weercheer
 • elpollodiablo
 • Trucktown
 • SassyReader
 • ChocoWatch
 • GreenFollower
 • satta
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

8021 2eac 500
Beer.
Reposted fromvolldost volldost viamanxx manxx
LEGO International Space Station
Reposted fromvolldost volldost viaraindancer raindancer

December 05 2017

Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viajethra jethra
3359 e199
Reposted frompeper peper viamadadream madadream
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamadadream madadream
9294 a10a
Reposted frommizuyashi mizuyashi viamadadream madadream
0256 1577
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viamadadream madadream
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viamadadream madadream
3696 584c
Reposted fromkatalama katalama viatobecontinued tobecontinued
3474 7e40 500
Reposted frompixielark pixielark viaepidemic epidemic
6623 d8a4 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaepidemic epidemic
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viaszydera szydera
6673 31ac
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaszydera szydera
9548 8906 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaszydera szydera
Good morning!
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaszydera szydera

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viaszydera szydera
7713 9535
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaou ou
Reposted fromshakeme shakeme viaou ou
7141 b4fe
Reposted fromodejdz odejdz viaou ou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl