Tumblelog by Soup.io
 • BHANGRAHITS
 • derdritte
 • whatever
 • derreisende
 • tomkalkus
 • hairinmy
 • brightbyte
 • hanmae
 • antifuchs
 • ylem235
 • dreamer
 • mediajorge
 • parag
 • 1kcsmiles
 • alxmb
 • sb77
 • knecht
 • Backhandzeus
 • hothou
 • stupidbob307
 • DianeBourque
 • ajcinkdzet
 • katasta
 • beatcruiser
 • gafhptva
 • velocityzen
 • PanOdMuzyki
 • callmeve
 • fog
 • djmisscloud
 • scarlettraces
 • Rumpellmanns
 • vx
 • arsenico
 • wing
 • allerlei
 • scrunda
 • worm23
 • toni-ericsson
 • victoria
 • zdychaj
 • modernromantics
 • wish
 • Rollo
 • erem
 • Phoenixbird
 • m68k
 • plazzmm
 • mhariclaire
 • usexything
 • sovielsand
 • tannoy
 • mihau
 • testbm
 • Indaiina
 • coversongs
 • fuadklc
 • krisstefur
 • loyyya
 • kubaf
 • wytukaze
 • cigarettebreak
 • karabinier
 • wizm
 • nickelodeon
 • spartanmoving
 • hellspawn
 • Ewels
 • bouquets
 • cynamon
 • Otherside
 • 18alexa18
 • h0ngzaii
 • paluszki
 • ciciak
 • leksandra
 • lovebeautiful
 • guyver
 • theone1
 • deklaracjemilosci
 • dirtymind
 • crux
 • sparkspur
 • immobilier
 • snoopybox
 • hirepersonalinjurylawyer
 • kaseyriv
 • fuzzylogic
 • melonball
 • weercheer
 • elpollodiablo
 • Trucktown
 • SassyReader
 • ChocoWatch
 • GreenFollower
 • satta
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

Reposted fromFlau Flau viagruetze gruetze
6407 1875
Reposted fromrisky risky viacouples couples
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacouples couples
7793 232f
Reposted fromamatore amatore viacouples couples
Miłość nie jest naiwnością. To, że kogoś kochasz nie daje mu prawa, aby cię krzywdził.
— ks. Grzegorz
Reposted frommartrol martrol viacouples couples
5253 b25a 500
Reposted fromamatore amatore viacouples couples
Nie potrafię już spojrzeć na niego tak, jak kiedyś. W moich oczach zmienił się nie do poznania. Widząc go, nie czuję smutku, żalu czy czegoś w tym rodzaju. Wtedy jestem tylko zawiedziona, sobą zawiedziona, że widziałam w nim coś czego tak naprawdę (chyba) nigdy nie było.
Reposted fromLoOuu LoOuu viaOkruszek Okruszek
Przyciągnął ją do siebie i pocałował. Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.
— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaOkruszek Okruszek
1753 1c92 500
Reposted fromwyczes wyczes viaOkruszek Okruszek
3646 7ba6
Reposted fromEtnigos Etnigos viaOkruszek Okruszek
2797 333d

March 22 2018

  I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
1499 9aaf
Reposted fromagridoce agridoce vianowaczi nowaczi
Miłość to obecność.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianowaczi nowaczi
1954 3996 500

vvni:

Greta Buyspse photography

0866 90d1
Reposted fromsavatage savatage viabodnarkaa bodnarkaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl